• Locatie
 • Email
 • LinkedIn
 • youtube
 • facebook

kickstart-traject

Heb jij de wens om op jezelf te gaan wonen? En heb je hier op bepaalde gebieden nog ondersteuning in nodig? Dan is de Kickstart-training van Stichting Uit De Steigers wellicht wat voor jou! Binnen de Kickstart-training helpen we jou om, op basis van een duidelijk plan, te werken aan je zelfstandigheidsvaardigheden (competenties). Het uiteindelijke doel is dat je (met minimale ondersteuning) verder kunt werken aan je zelfstandige leven.

Voortraject
Ben je minimaal 17,5 jaar oud en heb je interesse in deelname aan de Kickstart-training, dan vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats. In sommige gevallen volgt daarop een ‘keukentafelgesprek’ of overleg met je voogd of jeugdconsulent. Voordat we kunnen starten met de Kickstart-training, moet er namelijk eerst een beschikking afgegeven worden door de gemeente zodat de geboden zorg betaald wordt. In sommige gevallen wordt een maandelijkse eigen bijdrage gevraagd vanuit het CAK. Zodra de beschikking er is, wordt een individueel coach toegewezen.

Oriëntatietraject
De Kickstart-training begint met een oriëntatietraject. In dit oriëntatietraject breng je samen met je coach in kaart wat jij al goed kunt en welke vaardigheden je nog wil of moet verbeteren ten aanzien van je zelfstandigheid. Wij brengen dit in kaart met behulp van de ZelfRedzaamheidsMatrix.
Daarnaast onderzoeken we samen hoe je er financieel voor staat en of je een mogelijke woonruimte zelf al kunt bekostigen. We kijken dan ook meteen met je mee of je in aanmerking komt voor subsidies, en dergelijke.
Tot slot is het oriëntatietraject belangrijk om zicht te krijgen op je motivatie en inzet. De Kickstart-training van Stichting Uit De Steigers vraagt al flink wat zelfstandigheid van de deelnemers en daarvoor moet je motivatie en inzet duidelijk aanwezig zijn.
Als het lukt om samen tot duidelijke en passende hulpvragen te komen, je over de financiële mogelijkheden beschikt om zelfstandige woonruimte te huren én er sprake is van motivatie en inzet, dan kom je in aanmerking voor de Kickstart-training. Het oriëntatietraject duurt gemiddeld 2 maanden maar kan ook korter duren op basis van je inzet.

Kickstart training
Het is afhankelijk van het actuele woningaanbod, jouw woonwensen en je financiële mogelijkheden hoe lang het duurt voordat je woonruimte gevonden hebt. Zodra je, met ondersteuning van je coach en ons netwerk, woonruimte gevonden hebt, start de Kickstart-training. Deze training duurt in totaal 6 maanden en in deze training werk je aan je eigen leerdoelen. Je krijgt hierbij intensieve ondersteuning die je op vooraf vastgestelde momenten ontvangt. Er is geen sprake van ‘24-uurs beschikbaarheid’, dus we onderzoeken ook met je op welke wijze je ondersteuning kunt vragen (bijvoorbeeld in je eigen netwerk) in de avonduren en de nachtelijke uren.
Naast individuele coaching op basis van je leerplan, volg je ook themabijeenkomsten en groepsmodules die gemiddeld éénmaal per 2 tot 3 weken plaats vinden in de avonduren. Alle themabijeenkomsten hebben betrekking op het aanleren van vaardigheden om zelfstandiger te worden en passen dus bij je leerdoelen.

‘Omklap’ en nazorg
Mocht je de Kickstart-training succesvol hebben doorlopen, dan bestaat de mogelijkheid dat je het appartement (wat in eerste instantie op de naam van Stichting Uit De Steigers gehuurd wordt) definitief van ons overneemt. Mocht dat nodig blijken, dan kan je individueel coach ook na afronding van de Kickstart-training nog ondersteuning blijven bieden.

Voor meer vragen en/of informatie over het Kickstart-traject kun je contact opnemen met Stefan Slechten, coördinator individuele begeleidingstrajecten en Kickstart-trajecten via stefan@uitdesteigers.nl en/of 06-34008082. Stefan is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08:30 en 17:00.

 

X
open
Klik hier voor onze filmpjes!!
X
 • strook-wim-beijer
 • strook-bryen-en-larissa
 • strook-mariska-blijenberg-01
 • strook-bruis-2013-02
 • strook-meets-beluga-02
 • strook-individueel-traject-01
 • strook-verblijf-traject-01
 • strook-naar-reguliere-baan-01
 • strook-parkcitylivefestival-heerlen-2015-01
uds-timmerfabriek-69
uds-timmerfabriek-01
uds-timmerfabriek-62